Strona głównaИнформационная информацияИнтеллектуальная информация может быть полезна для быстрого доступа
1 минута до перехода

Интеллигентная система может помочь защититься от потери

Интеллигентная система может помочь вам избежать потери

Ведлаг даных политик в 2019 году на польском языке рогач до30 тыс. выпадков дрогович.[1] Запобегание и ограничение ich liczby staje się coraz ważniejsze, zwłaszcza przybywa pojazdów (w 2018 roku w Polsce byż już niemal24,5 mln самоходов особ и понад3,3 млн ciężarówek[2]). Tymczasem w poprawianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą pomóc nie tylko przepisy, ale i technologia. Wielu nibezpiecznych sytuacji można uniknąć m.in. dziękisztucznej inteligencji.

Nie tylko prędkość

Jak podaje policja, główną przyczyną wypadków jest надмиерна предкосьч, niedostosowana do warunków pogodowych[3]. Zagrożenie stanowi jednak takżezły stan technicznypojazdów, prowadzeniepod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,zmęczenieczy niezachowanie ostrożności irozproszona uwaga.Письмо СМС, отправление czy robienie makijażu za kierownicą codziennie w Stanach Zjednoczonych skutkuje tysiącem rannych i 9 zabitymi.[4]

Интеллектуальная предварительная проверка

W zapobieganiu wypadkom kluczowe jestzapewnianie kierowcom dokładnych information – takich jak wskazówki pozwalające dotrzeć do celu najbezpieczniejszą and najbardziej efektywną , omijającą nieprzejejdne и niebezpieczne odcinki czy korki.Фирма, которая может быть самостоятельным служащим, может получить разрешение на развертываниетелематика. Dzięki wykorzystaniusztucznej inteligencji mogą one nie tylko ustalać optymalną drogę, ale iсигнализация или технические проблемы orazmonitorować zachowania kierowców. Ходьба не только или контроль за лицевой проверкой, но это может привести к погодным условиям на трассе.

Представление, где можно выполнить wycieraczki, autotycznie zm niejszona zostanie szybkość jazdy. Если вы хотите, чтобы ваш выбор был ограничен на дне, с помощью которого вы можете получить быстрый доступ к оккупированной территории, как и особые надзорные операции по флоту. Интеллектуальный ограничитель поможет вам выбрать способ вывода из контекста – на случай, если вы столкнетесь с проблемой, связанной с главными событиями или событиями –wskazujeСебастьян Базилак, менеджер по маркетингу в KMZ MOTOR.Такие системы przyczyniają się do promowania bezpiecznych zachowań na drodze. Я хочу сказать, что скорость 8 км/ч ограничена пропускной способностью или правом 50%.[5] Nawet pozornie niewielkie zmiany mają więc ogromnedla wszystkich uczestników ruchu.

[1] Датчанин на подстановке политического отчета за 2019 год.https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C565009%2Cwstepne-dane-policji-za-minony-rok-29-tys-zabitych-w-wypadkach-drogowych

[2] Według danych GUS:https://bdl.stat.gov.pl/

[3] Датчанин Komendy Głównej Policji,http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/183427,Kaskadowy-pomiar-predkosci.html

[4]|| |532 Według danych National Highway Traffic Safety Administration, https://www.ssti.us/2018/10/lowering-speed-limits-can-reduce-crashes/

Może ci się spodobać również

Przydatne zasoby