Strona głównaWarunki korzystaniaУсловия использования
Te zasady są dostępne w następujących krajach:

Warunki ograniczonego korzystania przez Użytkownika z Danych картографические или спутниковые изображения KMZ MOTOR Telo Inc. («VCT»)

Доступ к нижней стороне интернета, даным картографическим, изображениям спутниковые новости или дополнительная информация, а также третьи достарчаны враз из нижайшего интернет-клуба, чтобы я мог также позаботиться о вас (łącznie określane яко „Услуги программирования”) подлега następującym warunkom:

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST BEZPOŚREDNIM KLIENTEM VCT, ALE OTRZYMAŁ DOSTĘP DO DOWOLNYCH USŁUG OPROGRAMOWANIA NA ŻĄDANIE DOSTAWCY LUB USŁUGODAWCY UŻYTKOWNIKA LUB INNEGO PODMIOTU BĘDĄCEGO KLIENTEM VCT, WÓWCZAS UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE OGRANICZONY DOSTEP DO USŁUG OPROGRAMOWANIA OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI. ПАТРЗ ПУНКТ „OGRANICZONE UŻYTKOWANIE” PONIŻEJ.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elements projektu strony Internetowej VCT, text, grafiki oraz ich выбор и размежевание становий utwory chronione prawem авторским VCT. © 2000-2018 KMZ MOTOR Telo Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАКАХ ТОВАРОВЫХ

Назовые продукты и услуги VCT określone на последней интернет-станции znaki towarowe lub znaki usługowe VCT. Wszystkie inne produkty lub usługi wymienione na niniejszej stronie Internetowej stanowią znaki towarowe lub usługowe ich odpowiednich właścicieli.

WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ I JEJ ZAWARTOŚĆ

Użytkownik nie może wykorzystywać, modyfikować, kopiować, wyświ, этлач, powielać, rozpowszechniać ani publikować żadnych informationz z niniejszej strony Internetowej bez wyraźnej zgody VCT. W dowolnym momentie VCT может быть без упреждения powiadomienia wprowadzać zmiany do niniejszej strony Internetowej lub do Usług oprogramowania.

DANE KARTOGRAFICZNE

Понижние условия использования końcowego stosują się do korzystania przez Użytkownika z danych kartograficznych dostarczanych za pośrednictwem dowolnych usług lub produktów VCT:

Warunki korzystania z Danych kartograficznych HERE przez Użytkownika końcowego

Dane kartograficzne („Dane kartogra) ficzne»), чтобы получить доступ к телу biznesowych lub sobistych, do użytku wewnętrznego, a nie do odsprzedaży. один chronione przez prawo autorskie и podlegają następującym warunkom, które zostały uzgodnione przez Użytkownika z jednej strony, VCT и jej licecchodawców (w tym я лицензирован и доставлен) из других стран.

Информация о авторских правах: https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier- условия и уведомления

Warunki

Wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszych Danych kartograficznych wraz z produktami VCT wyłącznie do wewnętrznych celów służbowych lub obistych, на кого можно получить лицензию, а не на potrzeby biur obsługi, współdzielenia czasu dostępu lub w innych подобных celach. W związku z powyższym, ale z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w poniższych akapitach, Użytkownik może kopiować niniejsze Dane kartograficzne wyłącznie, gdy Jest to konieczne dla korzystania z nich w dozwolonym zakresie w celu (i) ich przeglądania oraz (ii) ich zapisywania, z zastrzeżeniem, że zabronione jest usuwanie z nich information o prawach autorskich czy zmienianie Danych картографический способ. Poza tym Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować, nie modyfikować, nie dekompilować, nie deasemblować, nie tworzyć żadnych utworów zależnych ani nie dokonywać inżynierii wstecznej żadnej części niniejszych Danych kartograficznych и nie może przekazywać ani rozpowszechniać ich jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Зеставы Заверайце Wiele płyt mogą być przenoszone lub sprzedawane wyłącznie w całości jako zestaw, w postaci dostarczonej przez VCT, a nie w częściach.

Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik uzyskał na to получить лицензию или VCT и без возможности получить постановленное дополнительное образование, Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszych Danych kartograficznych (a) w использование продуктов, систем и установленных приложений клуб с возможностью подружиться с клубом, если вы путешествуете, удобные навигационные пояса, их позы, диспонирование ими, kierowanie po trasie w czasie rzeczywistym lub подобне застосования, lub (b) z udziałem lub w połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami do pozycjonowania lub jakimikolwiek urządzeniami электронными клубами с компьютерными технологиями мобильным клубом bezprzewodowym, с tym między innymi z comórkowymi телефонами, пальмтопами и компьютерами прзеносными, пегерами или особенными асистентами цифровыми (КПК).

Ostrzeżenie. Z uwagi na upływ czasu, zmianę okoliczności, wykorzystane źródła oraz персонаж gromadzenia wyczerpujących danych geograficznych, z Кто каждый может провести бледенных выников, датчанин картографический могог zawierać niedokładne lub niekompletne informationcje.

Brak gwarancji. Датское картографическое исследование является проверенным Użytkownikowi „w stanie w jakim są”, a Użytkownik zgadza się korzystać z nich na własne ryzyko. ДКТ я моя лицензия (или лицензия) не udzielają żadnych gwarancji, nie skladają żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek Rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, wynikających z mocy prawa lub z innych źródeł, w Тим мин. dotyczących treści, jakości, dokladności, kompletności, skuteczności, rzetelności, przydatności do określonego celu, użyteczności, wykorzystania Danych картографические работы, которые могут быть проведены с любыми узкими страницами, а также теж dotyczących nieprzerwanego dostępu do Danych kartograficznych lub serwera lub tego, że będą один wolne od błędów.

Wyłączenie gwarancji. VCT I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I ДОСТАВЦЫ) ВЫЖАЧАЙЯ ЯКЕКОЛЬВЕК ГВАРАНЦЬЕ, ВЫРАНЬНЕ ЛЮБ ДОРОЗУМЯНЕ, ДОТИЧЦЕ ЯКОСЦИ, ВЫДАЙНОСЦИ, ЯКОСЦИ ХАНДЛОВЕЙ, ПРЗИДАТНОСЦИ ДО ОКРЕШЛОНЕГО ЦЕЛУ ЛУБ НИЕНАРУСАЛЬНОСТЬ ПРАВА. Недвижимость, территория и территория, где нет места wyłączenia gwarancji, w związku z czym powyższe wyłączenie nie może mieć zastosowania do Użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności. VCT I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY) I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA: W ODNIESIENIU DO WSELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PRZYCZYNY РОЩЕНИЯ, ЖДАНИЯ ЛЮБ ДЗЯЛАНИЯ, КТОРЕ ДОТИЧА ВШЕЛКИЧ ДОМНИЕМАНИЧ СТРАТ, KRZYWD LUB SZKOD, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z WYKORZYSTANIA LUB POSIADANIA INFORMACJI, LUB Z TYTUŁU UTRATY ZYSKU, PRZYCHODÓW, UMÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKOD BEZPOŚREDNICH, POСРEDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH LUB NASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JAKICHKOLWIEK WAD W INFORMACJACH LUB NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ЗАРУВНО НА ПОДСТАВЕ NIEDOTRZYMANIA UMOWY JAK I W OPARCIU O CZYN DELIKTOWY CZY TEŻ W OPARCIU O ГВАРАНЦЬЕ, НАВЕТ ЕЖЕЛИ VCT LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKOD. Недвижимость, территория и края не zezwalają na niektóre wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia odszkodowania, w związku z czym powyższe wyłączenie nie mieć zastosowania do Użytkownika.

Контроль за экспортом. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować w żadne miejsce żadnej części Danych kartograficznych dostarczonych Użytkownikowi ani эти продукты являются безопасными для любого человека, который может быть найден в на подставку wszelkich licencji и zgód wymaganych на mocy obowiązujących przepisów на экспорт темы.

Całość porozumienia. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy VCT (я имею лицензии, с которыми я имею лицензии и поставщики) и Użytkownikiem один раз, чтобы сделать его предстоящим и застать врасплох wszelkie pisemne lub ustne umowy istniejące pomiędzy tymi podmiotami w odniesienu do przedmiotu niniejszych Warunków.

Właściwość prawa. Powyższe warunki podlegają stawodawstwu stanu Illinois, z wyjątkiem terenu Hollandii, gdy stosowane są Dane kartograficzne ЗДЕСЬ dotyczące Европа, без uwzględnienia (i) и норма коллизионного клуба (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, кто это делает вылончона. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji odpowiednio stanu Иллинойс и Голландия с przypadku wszelkich sporów, Roszczeń i działan wynikających z Danych kartograficznych udostępnionych Użytkownikowi na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nimi.

Użytkownicy końcowi sektora publicznego. Jeżeli Dane kartograficzne są nabywane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu lub przez jakikolwiek Inny podmiot ubiegający się o lub stosujący prawa zbliżone do tych, кто это zwyczajowo zgłaszane przez rząd Stanów Zjednoczonych, Dane kartograficzne stanowią „towarhandlowy” zdefiniowany w art. 48 уст. 2.101 Федерального Кодекса Станов Зедночонич (48 C.F.R. «FAR» 2.101), который имеет лицензию на годние z niniejszymi Warunkami korzystania z Danych kartograficznych ЗДЕСЬ przez Użytkownika końcowego, a każdy egzemplarz Danych kartograficznych dostarczony lub w inny sposób przekazany zostanie oznaczony w odpowiedni sposób wbudowanym w niego następującym «Zawiadomieniem o warunkach korzystania» и będzie traktowany згодние с таким Завидомением:


Zawiadomienie o warunkach korzystania

Назва Wykonawcy (Wytwórcy/Dostawcy): ЗДЕСЬ

Адрес Wykonawcy (Wytwórcy/Dostawcy): 425 West Randolph Street, Чикаго, Иллинойс 60606

Датчанка картографическая установка для ручного определения с FAR 2.101 и поддержание niniejszym Warunkom для użytkownika końcowego, na podstawie których Dane kartograficzne zostały udostępnione.

© 2020 ЗДЕСЬ – wszystkie prawa zastrzeżone.


Język angielski. Użytkownik może otrzymać wersję niniejszych warunków, która została przetłumaczona z orginalnej wersji w języku angelskim. W пржипадку niezgodności pomiędzy angielską versją językową niniejszych warunków a jakąkolwiek Вернувшись в инную книгу, вы получите английскую версию жены. Ангельская ВЕРСЯ językowa niniejszych warunków zostanie dostarczona Użytkownikowi po otrzymaniu przez VCT pisemnego wniosku Użytkownika.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za zamówienia, agencja rządowa lub jakikolwiek inny urzędnik rządowy odmawia zastosowania się do zastrzeżeń przewidzianych w niniejszej umowie, taka osoba odpowiedzialna za zamówienia, agencja rządowa lub każdy urzędnik rządowy muszą powiadomić ЗДЕСЬ przed skorzystaniem z dodatkowych lub alternatywnych praw do Danych kartograficznych.

OGRANICZONE UŻYTKOWANIE

Poniższe warunki dla użytkownika końcowego stosuje się, jeżeli Użytkownik uzyska dostęp do Usługi oprogramowania na żądanie lub za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak dostawca lub usługodawca Użytkownika:

Контекст

VCT dostarcza własną usługę oprogramowania lokalizacyjnej (ang. разведка местоположения) („Usługa Location Intelligence”) na rzecz podmiotu, Кто может быть доставлен в службу поддержки Użytkownika („Клиент VCT”). W związku ze świadczeniem Usługi Location Intellicence na rzecz Klienta VCT i na żądanie Клиент VCT фирма VCT zapewnia Użytkownikowi dostęp do Usługi oprogramowania, która posiada ograniczone cechy Usługi Location Intelligence świadczonej przez ДКТ на речь Клиента ДКТ. Usługa oprogramowania jest udostępniana Użytkownikowi W Drodze Dostępu Do Niniejszej Strony Internetowej. Logując się na stronie Интернет-клуб с возможностью подготовки к использованию программ программирования, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (a) Usługa oprogramowania jest dostarczana użytkownikowi „W STANIE W JAKIM JEST”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub дорозумяныч, доволнего родзаю, (б) пржимуе на сиебе вцелкие рызыко korzystania z Usługi oprogramowania, oraz (c) korzystanie przez Użytkownika подлега (i) нижайшим варунком, (ii) wszelkim варунком окреслоним повижей w Рамах Варункув ограничного корзистания przez Użytkownika z Danych kartograficznych oraz Obrazów satelitarnych VCT, oraz (iii) warunkom określonym w umowie pomiędzy VCT (lub jej poprzednikiem) a Klientem VCT („Umowa z klientem”).

Licencja

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy oraz warunków Umowy z klientem, VCT niniejszym udziela Użytkownikowi nie podlegającego przenoszeniu, niewyłącznego, ограничение права доступа к услугам программирования и обработки из-за невыполнения требований w okresie obowiązywania Umowy z klientem и wyłącznie w związku Monitorowaniem реализация услуг связи с клиентом VCT на улице Ужитковника. Ниниеса licencia wygaśnie natychmiast для развязки Umowy z klientem lub по доставке przez Klienta VCT wobec VCT powiadomienia, że ​​Użytkownik nie jest już uprawniony do dostępu do Usługi oprogramowania i korzystania z niej.

Ograniczenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa oprogramowania zawiera dane podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa и informationacje poufne VCT lub jej dostawców. W związku z tym, o ile czynności takie nie są dozwolone przepisami prawa, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) modyfikować, tworzyć utworów zależnych, kopiować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, odsprzedawać, przekazywać, distrybuować, sublicencenować lub reprodukować Usługi oprogramowania, (ii) korzystać z Usługi oprogramowania w celu stworzenia jakiegokolwiek innego oprogramowania, кто является конкурентным клубом, похожим на Usługi oprogramowania lub udostępniać Usługę oprogramowania dowolnemu konkurentowi VCT, (iii) dekompilować, deasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej Usługi oprogramowania, (iv) usuwać lub zasłaniać jakichkolwiek information o prawach autorskich zawartych w ramach Usługi oprogramowania lub (v) wspierać żadnej strony trzeciej w angażowaniu się w którąkolwiek z powyższych czynności. Użytkownik zobowiązuje się ponadto nie wykorzystywać Usługi oprogramowania do uzyskania dostępu, korzystania, ani do usiłowania tych czynności w stosunku do jakichkolwiek systemów lub treści, jeżeli Użytkownik nie posiada uprawnień do uzyskiwania do nich dostępu lub korzystania z nich (w tym wszelkich systemów lub treści, które nie zostały udostępnione) użytkownikowi przez VCT lub Klienta VCT). Użytkownik nie może też wykorzystywać Услуги программирования с возможностью бесплатного использования.

Zastrzeżenie

VCT nie składa Użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do Usługi oprogramowania ani korzystania z niej przez Użytkownika. Вшелке oświadczenia lub zapewnienia dotyczące Usługi oprogramowania (o ile występują) zostały złożone przez VCT wyłącznie na rzecz Klienta VCT. W НАЙШЕРШИМ ЗАКРЕСЬЕ ДОЗВОЛОНИМ ПРЕЗ ПРАВО, УСЛУГА ОПРОГРАМОВАНИЯ, ДАНЕ КАРТОГРАФИЧНЕ, ДАНЕ О WARUNKACH PANUJĄCYCH НА ДРОГАЧ ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOSTARCZANE NA ICH ПОДСТАВИЕ ДОСТАРЧАНЕ САН НА ЗАСАДЗЕ «W STANIE W JAKIM SĄ» И «ZE WSZYSTKIMI WADAMI». VCT I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY I DOSTAWCY DANYCH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKLADNOŚCI JAKICHKOWLIEK INFORMACJI DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI OPROGRAMOWANIA I WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE ОСВВЯДЦЕНИЯ И ЗАПЕВНИЕНИЯ ВШЕЛКИЕГО РОДЗАЮ, ВЫРАНЬНЕ ЛЮБ ДОРОЗУМЯНЕ, ДОТИЧЦЕ USŁUGI OPROGRAMOWANIA, DANYCH KARTOGRAFCZNYCH, INFORMACJI O WARUNKACH PANUJĄCYCH НА ДРОГАЧ ОРАЗ ВЗЕЛКИЧ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТАРЧАНИЧ НА ИЧ ПОДСТАВЕ, С ТИМ ТАКЖЕ GWARANCJĘ JAKOŚCI ORAZ RĘKOJMIĘ ZA WADY.

Wyłączenie odpowiedzialności

VCT и мои дополнительные возможности, а также каждый из них licencjodawców, usługodawców i dostawców danych wyłączają odpowiedzialność względem Użytkownika w odniesieniu do Услуги программирования для корзистании с Условия программирования przez Użytkownika w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Услуга программирования не подлега гваранции якосци, а также рекой, который вади просто выдающийся.

Зволение од одповедциальной помощи

ДКТ и мои подмиоты не помогают в одповидциальной рутине Скивего korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika lub z naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków. W razie ujawnienia Się Roszczeń w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się, po otrzymaniu powiadomienia во время закрытия, незавершенные процедуры по созданию VCT bądz jej podmiotów powiązanych, do postępowań prowadzonych z ich udziałem, a также pokryć koszty wszelkich odszkodowań, zadośćuczynienia i inne koszty (w tym koszty obrony prawnej) związane z tymi postępowaniami.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do Usługi oprogramowania przysługują w każdym chasie z VCT lub jej licencjodawcom. Na podstawie niniejszych warunków nie udziela się żadnych dorozumianych licencji.

Информация, мониторинг

Вся информация о дате, где можно получить информацию, связанную с lub przesyła przy. wykorzystaniu Usługi oprogramowania lub które są gromadzone przez VCT w trakcie korzystania z Usługi oprogramowania przez Użytkownika nie będą uznawane za Информационная информация о житковице, а также правах корзистании из nich będzie disponować VCT, или безрезультатное обеспечение правами, не являющимися стандартными.

Контроль экспорта

Управление экспортом не осуществляется в обычном порядке Услуги oprogramowania dostarczonej Użytkownikowi ani też żadnych produktów pochodzących bezpośrednio od niej, chyba że następuje to na podstawie wszelkich licencji i zgód wymaganych na mocy obowiązujących przepisów na temat eksportu.

Prawo właściwe, sąd właściwy

Нижние войны и их реализация, когда я пытаюсь реализовать самые низкие стандарты качества польскому. Do rozpoznawania wszelkich sporów związanych z nimi właściwy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Zawiadomienie

Wszelkie pytania, skargi lub roszczenia dotyczące Usługi oprogramowania mogą być адрес VCT по адресу One Verizon Way, Баскин-Ридж, Нью-Джерси 07920, США, Внимание: Юридический отдел KMZ MOTOR. Копия каждого такого письма korespondencji wysłanej do VCT należy Również przesłać do wiadomości Dyrektora Право KMZ MOTOR по указанному адресу: KMZ MOTOR, саммит 2002 г. Boulevard, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30319.